På avdelningen

Barnens intresse och förmåga ligger till grund för verksamhetens utformning på Vindögatan.

Genom att observera barnen fångar vi upp deras intressen och formar verksamheten efter detta. Det är viktigt med attraktiva miljöer och tillgängligt material för att barnen ska kunna delta aktivt i sitt eget lärande och vara med och styra utifrån lust och förmåga. Vi erbjuder en utmanande, tillåtande och föränderlig miljö som inbjuder till att pröva, undersöka, utforska, experimentera, leka, skapa och konstruera.

Samtliga avdelningar arbetar tematiskt med projekt så att det skapas förutsättningar för barnen att på ett meningsfullt och roligt sätt uppleva och lära sig nya saker.  Ett tema är en process där resan är viktigare än målet. Alla delar i processen är lika viktiga, barnen utforskar och fördjupar sina kunskaper tillsammans men där även reflektionen får ta en stor plats. Pedagogerna tar tillvara på barnens intresse och arbetar tematiskt utifrån detta, exempel på detta kan vara Kroppen, Stenar, Insekter etc.