En hållbar förskola

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola, via Håll Sverige Rent (HSR).

Grön Flagg är ett verktyg där hela förskolan arbetar med hållbar utveckling. Våra tre områden som vi arbetar med är kretslopp, energi och klimat och närmiljön.

Ett tema som vi har arbetat med är bland annat växtsådd. Genom att så och odla egna växter skapar vi ett intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur natur, människa och samhälle påverkar varandra. Vi utvecklar även en förmåga om att kunna urskilja och utforska naturvetenskap genom att samtala och ställa frågor. Detta enligt läroplanen.

Temat växtsådd uppkom efter en fråga från barnen om vad som behövs för att något ska kunna växa. Med hjälp av bomull, jord och olika växtfröer har vi experimenterat och kommit fram till att det behövs bland annat syre, sol, vatten och näring. Barnen fick själva bestämma vad vi skulle vattna våra såprojekt med, vilket blev vatten, te och saft i tre olika lådor. Vårt såprojekt startade inomhus, men har nu till viss del flyttat ut i våra planteringslådor på gården.

Läs mer om Grön Flagg i förskolan och skolan.