Om oss

Trivsel och positiv stämning är egenskaper som genomsyrar verksamheten på Vindögatans förskola.

Vi vill att alla som kliver över tröskeln hos oss känner att de är välkomna. Pedagogerna på förskolan har alltid barnens behov och nyfikenhet för ögat och låter dem ta för sig och utforska sig själv och sin närmiljö.

Vindögatans förskola ligger i gemytliga Rydebäck, en mil söder om Helsingborg. Vi finns i varma och öppna lokaler mitt i Rydebäcks villasamhälle. Hos oss finner du en inne och utemiljö som stimulerar och ger lust till att forska, upptäcka, skapa, konstruera och leka. Genom att ha tillgängligt och synligt material bjuder vi in och utmanar barnen till lek och aktivitet.  Väggarna på förskolan pryds av barnens egna konstverk samt tillsammans med exempel på hur vi arbetar med vår gemensamma värdegrund.

Här är det nära till djur och natur, hav och strand. Förskolan består av sex avdelningar, samtliga arbetar med barn i åldern 1-5 år. Vindögatans förskola har ett nära samarbete med Blidögatans förskola och Rydebäcksskolan.

Uppmärksamma pedagoger

En av våra största prioriteter är att skapa trygghet och förtroende mellan pedagog, vårdnadshavare och barn på förskolan. Genom att hela tiden vara uppmärksamma på det barnen säger och gör fångar vi upp deras intressen och styr in aktiviteterna efter detta. Dialog och kommunikation är viktigt hos oss – i allt vi gör. Under barnens förskoletid arbetar vi med barnets egna förmågor i fokus, vi ger varje enskilt barn tid att utvecklas. Vi värnar om vår fina närmiljö och denna ger oss stora möjligheter till utomhusvistelse där förskolan erbjuder menings och -lustfyllda miljöer där barnen utmanas och växer.

Mat från eget kök

Mat är viktigt. Därför lagar vi vår egen. Genom att barnen får en upplevelse av hela matlagningsprocessen och kan känna olika dofter beroende på vad som lagas just idag, får de ett mer jordnära förhållande till det de stoppar i munnen. Våra duktiga kockar lagar så mycket som möjligt från grunden. Du hittar aktuell matsedel på förskolans avdelningar, Fronter och på vårt Instagram.