Du som vårdnadshavare

För oss pedagoger på förskolan är det viktigt med den dagliga kontakten med dig som vårdnadshavare, då det är i detta möte som trygghet och förtroende skapas.

Vi tar tillvara på det åsikter och tankar kring vår verksamhet som du kommer med och ser till att du som vårdnadshavare på ett varierat sätt får möjlighet att påverka och delta i vår verksamhet. Vi har på förskolan olika kommunikationsvägar för att göra er som vårdnadshavare så delaktiga i verksamheten som möjligt, föräldramöten, informationsbrev, aktivt föräldraråd, digitala verktyg, drop in samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. På Fronter och Instagram kan du som vårdnadshavare följa verksamheten och ditt barns dokumentation i form av ögonblicksbilder, film och text. Vid lämning och hämtning av ditt barn har du även möjlighet att följa verksamhetens dokumentation på förskolans väggar.