Du som vårdnadshavare

Som förälder är du en viktig samarbetspartner för oss när det gäller ditt barns trivsel och utveckling på förskolan. Genom föräldramöten, daglig kontakt vid hämtning och lämning samt vid utvecklingssamtal tar vi tacksamt emot dina önskemål och idéer.

Vi tar tillvara på det åsikter och tankar kring vår verksamhet som du kommer med och ser till att du som vårdnadshavare på ett varierat sätt får möjlighet att påverka och delta i vår verksamhet. Vi har på förskolan olika kommunikationsvägar för att göra er som vårdnadshavare så delaktiga i verksamheten som möjligt, föräldramöten, informationsbrev, aktivt föräldraråd, digitala verktyg, drop in samt den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. På Fronter och Instagram kan du som vårdnadshavare följa verksamheten och ditt barns dokumentation i form av ögonblicksbilder, film och text. Vid lämning och hämtning av ditt barn har du även möjlighet att följa verksamhetens dokumentation på förskolans väggar.